Reglementări legale

La importul de mărfuri trebuie respectate o multitudine de reglementări , ordonanțe şi directive.

Printre reglementările comune privind importul din China se află, printre altele:

Marcajul CE:

Cu marcarea CE, producătorul sau importatorul UE declară în conformitate cu ordonanţa UE 756/2008 că „produsul îndeplineşte cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia comunitară de armonizare în ceea ce priveşte aplicarea acestora.”

Directiva ROHS:

Directiva EU 2011/65/EU privind restricţiile de utilizare a substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice reglementează utilizarea substanţelor periculoase în echipamente şi componente. Aceasta, precum şi implementarea respectivă în legislaţia naţională, este desemnată în mod colectiv cu abrevierea RoHS.

Ordonanţa REACH

Ordonanţa (CE) nr.1970/2006 (Ordonanţa REACH) este o ordonanţă cu privire la substanţele chimice care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007. REACH înseamnă Registration,Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, adică înregistrarea, evaluarea, aprobarea şi limitarea substanțelor chimice. Ca şi ordonanţă a UE REACH se aplică în mod egal şi direct în toate statele membre. Prin REACH este armonizată şi simplificată în mod radical legislaţia privind substanţele chimice.

Datorită experienţei de lungă durată în domeniul importurilor suntem familiarizaţi cu aceste reglementări şi cu multe altele.

Ne ocupăm de respectarea şi verificarea reglementărilor legale, astfel încât să vă puteţi dedica în totalitate vânzării bunurilor dumneavoastră importate.

Back to top